Panaszkezelés

Panaszkezelés

Panaszkezelés rendje


1.1.         Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 


1.2.         Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 


1.3.         Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


1.4.         Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: 


1.5.         A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:


A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu


1.6.         A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület


Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.


Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500


Fax száma: (76) 501-538


Név: Mátyus Mariann


E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;Baranya Megyei Békéltető Testület


Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.


Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.


Telefonszáma: (72) 507-154


Fax száma: (72) 507-152


Név: Dr. Bodnár József


E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;


 


Békés Megyei Békéltető Testület


Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.


Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775


Fax száma: (66) 324-976


Név: Dr. Bagdi László


E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;


 


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület


Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.


Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870


Fax száma: (46) 501-099


Név: Dr. Tulipán Péter


E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;


 


Budapesti Békéltető Testület


Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.


Telefonszáma: (1) 488-2131


Fax száma: (1) 488-2186


Név: Dr. Baranovszky György


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


 


Csongrád Megyei Békéltető Testület


Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.


Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék


Fax száma: (62) 426-149


Név: Dékány László, Jerney Zoltán


E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;


 


Fejér Megyei Békéltető Testület


Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.


Telefonszáma: (22) 510-310


Fax száma: (22) 510-312


Név: Kirst László


E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;


 


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület


Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.


Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217


Fax száma: (96) 520-218


Név: Horváth László


E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;


 


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület


Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.


Telefonszáma: (52) 500-749


Fax száma: (52) 500-720


Név: Dr. Hajnal Zsolt


E-mail cím: info@hbkik.hu;Heves Megyei Békéltető Testület


Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.


Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.


Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék


Fax száma: (36) 323-615


Név: Pintérné Dobó Tünde


E-mail cím: tunde@hkik.hu;Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület


Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.


Telefonszáma: (56) 510-610


Fax száma: (56) 370-005


Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit


E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;


 


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület


Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.


Telefonszáma: (34) 513-010


Fax száma: (34) 316-259


Név: Dr. Rozsnyói György


E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;


 


Nógrád Megyei Békéltető Testület


Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a


Telefonszám: (32) 520-860


Fax száma: (32) 520-862


Név: Dr. Pongó Erik


E-mail cím: nkik@nkik.hu;


 


Pest Megyei Békéltető Testület


Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.


Telefonszáma: (1)-269-0703


Fax száma: (1)-269-0703


Név: dr. Csanádi Károly


E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


Honlap cím: www.panaszrendezes.hu


 


Somogy Megyei Békéltető Testület


Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.


Telefonszáma: (82) 501-000


Fax száma: (82) 501-046


Név: Dr. Novák Ferenc


E-mail cím: skik@skik.hu;


 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület


Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.


Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180


Fax száma: (42) 311-750


Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin


E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;


 


Tolna Megyei Békéltető Testület


Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.


Telefonszáma: (74) 411-661


Fax száma: (74) 411-456


Név: Mátyás Tibor


E-mail cím: kamara@tmkik.hu;


 


Vas Megyei Békéltető Testület


Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.


Telefonszáma: (94) 312-356


Fax száma: (94) 316-936


Név: Dr. Kövesdi Zoltán


E-mail cím: pergel.bea@vmkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület


Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.


Telefonszáma: (88) 429-008


Fax száma: (88) 412-150


Név: Dr. Óvári László


E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 


Zala Megyei Békéltető Testület


Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.


Telefonszáma: (92) 550-513


Fax száma: (92) 550-525


Név: dr. Koczka Csaba


E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


1.7.         A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.1.8.         Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.


 


1.9.         A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 


1.10.      Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


 


1.11.      Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:


·      az eljáró bíróságot;


·      a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;


·      az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;


·      azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;


·      a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.


A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU