Kategóriák
Kosarad

online vitarendezési platform, elállás a vásárlástól

Az online vitarenezési platform jogviták rendzésére szolgál

 

Az Ügyfél a Vállalkozástól vásárolt Termékkel kapcsolatos problémája, illetve igénye esetén a probléma, illetve a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az Európai Unió által fenntartott online vitarendezési szolgáltatáshoz is fordulhat.

online vitarendezési platform elérése:   http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
 

Elállás a vásárlástól

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban e-mailben, vagy postai levélben, vagy a reburg.hu/vevőszolgálat/visszáru köteles az eladónak bejelenteni.

e-mail: reburg@reburg.hu,

Ebben az esetben a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül élhet az Elállás jogával, azaz elállhat a vásárlástól. Ez azt jelenti, hogy a vásárlás előtti állapotot állítjuk elő.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Ügyfél köteles számunkra a  terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A termék postai küldeményként, vagy utánvétellel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére. Utánvételt a Szolgáltató nem teljesít. Az Ügyfél igénybe veheti a Szolgáltató által ajánlott, a Szolgáltató által hivatalosan kiszállításra használt kiszállító cégek egyikét a termék visszajuttatására, ezekről tájékoztatást az Ügyfélszolgálaton, telefonos úton, illetve elektronikus levélben kérhet.A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik.

 

Vásárlástól való elállási jog esetén az alábbi díjtáblázat alapján tudjuk elszállítani a készüléket:
0 – 1 kg   bruttó:    2490Ft
1 - 3 kg   bruttó:    3490Ft
4 - 10 kg  bruttó:    3.990Ft
10 - 20 kg bruttó:    4.990Ft
20 - 30 kg bruttó:    5.990Ft
30 - 100kg bruttó:    7.990Ft
100kg-tól  bruttó:    10.990Ft

 

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát

Amennyiben Ügyfél nem természetes személy

Olyan termék értékesítése esetén, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (személyre szabott termék), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. 

hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint

Egészségügyi termékek (pl.: borotva, epillátor) ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint:

a jogszabályok által meghatározott további esetekben. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy elálláskor a visszaküldött terméket a készülék eredeti, gyári csomagolásában, annak hiányában a leggondosabb csomagolásban szíveskedjen visszaküldeni.

 

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban e-mailben, (reburg@reburg.hu) vagy postai levélben, reburg.hu/vevőszolgálat/visszáru köteles az eladónak bejelenteni.
Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríti az árát az Ön által megadott bankszámlára történő átutalással.
A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség).

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a termék árának visszatérítése előtt a terméket megvizsgálja, és amennyiben az sérült, vagy a szokásos kipróbálásnál nagyobb mértékű használat jeleit mutatja, esetleg szennyezett, vagy hiányos, a visszatérítés összegét csökkentse vagy a visszavételt megtagadja.

A vásárló a terméket a Reburg Áruházlánc Kft 7300 Komló Városház tér 10. szám alatt található üzletünkbe köteles visszajuttatni.

Csak akkor vagyunk kötelesek a terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza. Amennyiben a terméket már használta és nem tudja azt a megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni nekünk, akkor az eladó nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát, ilyen esetben a terméket a vásárló költségére visszaszállíttatja a vásárlónak.

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, kérheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság http://www.nfh.hu/, vagy békéltető testület http://www.bekeltetes.hu/, illetve adatkezelési kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság http://www.naih.hu/ segítségét.

 

Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik.
 

 

 

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
 

 

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

online vitarendezési platform elérése: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm

5.3.1 Elállási nyilatkozat minta:

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

 

Vállalkozás adatai

 

Név: Reburg Áruházlánc Kft 

 

Székhely: 7370 Sásd rákóczi u. 1

 

Levelezési cím:  7370 Sásd Rákóczi u. 1

 

Email cím: reburg@reburg.hu

 

Telefonszám: 0672/581-438

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:……………………………………………………………………..…….

 

Termék megnevezése:…………………………………………………………………….…….

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó neve:…………………………………………………………..……..

 

 

A fogyasztó címe:………………………………………………………………..

Honlapunk kizárólag az általunk kínált szolgáltatás biztosítása céljából sütiket használ. Bővebb tájékoztató a honlap adatvédelmi tájékoztatóban érhető. További információ